Concrete en actieve realisatie van veilige onderhoudsstops

Modules

De turnaround is een uitermate complexe activiteit met een groot aantal kritische succesfactoren waar rekening mee gehouden moet worden. Daarnaast is het voor industrieën als die van u noodzakelijk om onderhoudsprojecten uit te blijven voeren. One Stop Safety ondersteunt en faciliteert de veilige uitvoering ervan aan de hand van totaaloplossingen.

One Stop Safety is gespecialiseerd in veiligheid. Ons werkgebied is ruim. De pool aan specialisten waar wij uit kunnen putten daarmee ook.

Vakspecialisten

Door nauw samen te werken met organisaties met een stevige staat van dienst in alle afzonderlijke expertises die nodig zijn tijdens de shutdown kunnen we ons aanbod zo scherp neerzetten. Zien we waar verbeteringen te realiseren zijn en zijn we in staat om snel en efficiënt te werken.

Er wordt gekeken naar de eisen, vereisten en de wensen van uw organisatie. Op basis daarvan wordt het project ingekleed. Dat is maatwerk en dat zal het altijd blijven.

Maatwerk

Complexe zaken brengen wij terug tot behapbare en overzichtelijke maatwerkoplossingen. Niet alles is van te voren echter te bepalen. Er zullen zaken zijn die de aandacht behoeven voordat we van start kunnen. Het kan zijn dat er tijdens het proces zaken naar voren komen die onvoorzien waren. En ook achteraf zullen aanvullende werkzaamheden en/of materieel nodig zijn.

Enkele voorbeelden van aanvullende modules zijn:

  • Op maat gemaakte poortinstructie/film
  • Online trainingen
  • Toegangsregistratie
  • On-site Safety trainingen
  • Elektronische cameratoezicht
  • Safety shop

Vertel mij meer over de aanvullende modules

Om ook op deze situaties in te kunnen spelen zijn er een aantal modules ontwikkeld. Modules die voor elke organisatie anders inpasbaar zijn. Sleutelelement is het optimaliseren en professionaliseren van uw onderhoudsstop door de inzetbaarheid van mensen en materieel tot een minimum te beperken. One Stop Safety houdt het overzicht en werkt concreet aan het behalen van de vooraf opgestelde doelstellingen. Kijkt naar het totaal, maar zeker ook naar de details. En biedt ook daar de meest pragmatische oplossingen in.